Ubezpieczenia na życie

 • ubezpieczenia NNW

 • terminowe ubezpieczenia na życie

  Ubezpieczenia ochronne (Casco). Możliwość rozszerzenia zakresu o opcje dodatkowe (np. NW, zachorowania itd).
 • bezterminowe ubezpieczenia na życie

  Ubezpieczenia ochronne (Casco). Ochrona ubezpieczeniowa trwa dożywotnio (dopóki jest opłacana składka ubezpieczeniowa).
 • bezterminowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

  Ubezpieczenia typu unit-link (inwestycyjne). Połączenie ochrony z budową kapitału.
 • indywidualne ubezpieczenia na życie z opcjami rodzinnym

 • Możliwość ubezpieczenia członków rodziny - nie tylko od śmierci czy kalectwa, ale również np. urodzenia dziecka czy niezdolności do pracy
 • grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie z opcjami rodzinnym


Prywatne programy emerytalno-rentowe (w tym: dożywotnie i gwarantowane)


Ubezpieczenia osobowo-majątkowe

 • ubezpieczenia turystyczne

  Ubezpieczenia NNW, kosztów leczenia, utraty bagażu, kosztów rezygnacji z wycieczki, odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenia zdrowotne

  Ubezpieczenia prywatnej opieki medycznej (konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, leczenie), pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej. Chirurgia jednego dnia. Rehabilitacja. Assistance medyczny.


Ubezpieczenia majątkowe

 • ubezpieczenia domów i mieszkań

  Ubezpieczenia od zdarzeń losowych, kradzieży, rozboju, wandalizmu. Budynki istniejące, budowane a także domy letniskowe. Ubezpieczenia nieruchomości pod kredyt hipoteczny. Odpowiedzialność cywilna właściciela nieruchomości.


Ubezpieczenia komunikacyjne

 • ubezpieczenia OC

  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.
 • ubezpieczenia AC

  Ubezpieczenie pojazdu, jego części i wyposażenia od kradzieży i zniszczenia (także w formule all-risk).
 • assistance

  Natychmiastowa pomoc w razie awarii lub wypadku - zarówno w kraju jak i za granicą.
 • ubezpieczenia ochrony prawnej posiadacza pojazdu lub kierującego


Ubezpieczenia biznesowe

 • ubezpieczenie mienia

  Zdarzenia losowe, kradzież/rozbój, mienie w transporcie (cargo).
 • ubezpieczenia pracownicze

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

 • kompleksowe ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw

  Ubezpieczenie mienia, pracowników i OC w jednym pakiecie
 • ubezpieczenia dedykowane

  Ubezpieczenia aptek i placówek medycznych.
 • gwarancje ubezpieczeniowe


Ubezpieczenia dedykowane

 • Ubezpieczenia aptek i placówek medycznych

 • Ubezpieczenia hoteli i pensjonatów

 • Ubezpieczenia szkół i innych placówek oświatowych

 • Ubezpieczenia majątku gminy

 • Ubezpieczenia organizatorów imprez masowych


Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu

 • obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

 • dobrowolne ubezpieczenia zawodów medycznych

  Ubezpieczenia pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów, masażystów, psychologów, logopedów, techników medycznych, protetyków itd.
 • ubezpieczenie OC członków zarządów spółek (D&O)

 • ubezpieczenie OC biur płatniczych

 • ubezpieczenie OC certyfikatorów energetycznych

 • ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości

 • ubezpieczenie OC księgowych

 • ubezpieczenie OC przewoźników w ruchu krajowym i międzynarodowym


Ubezpieczenia ochrony prawnej

 • OP Rodzina

 • OP Biznes

 • OP Agro

 • OP Auto

 • OP Nieruchomości


Ubezpieczenia rolne

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

 • ubezpieczenie mienia

  Ubezpieczenie budynków, maszyn, środków do produkcji rolnej, pojazdów wolnobieżnych
 • ubezpieczenia upraw

 • ubezpieczenia zwierząt hodowlanych

 • ubezpieczenie upraw z dopłatami z budżetu

 • ubezpieczenie zwierząt z dopłatami z budżetu

 • specjalna oferta ubezpieczenia koni

  Oferta kierowana dla właścicieli koni rekreacyjnych, sportowych i hodowlanych


• Trójmiasto • Gdańsk • Sopot • Gdynia • Pruszcz Gdański • Rumia • Reda • Wejherowo • pomorskie i cały kraj (korespondencyjnie) •
logo Aegon
logo Allianz
logo Aviva   logo Axa
logo Bacca
logo Benefia
logo Compensa
logo Concordia
logo Financial Republic
logo Finare
logo Generali   logo Hestia
logo Gothaer
logo HDI Asekuracja   logo HDI Gerling
logo Interrisk
logo Inter Polska
logo Leadenhall
logo Liberty Direct
logo Link4
logo Inter Macif   logo MTU
logo Proama
logo Pramerica
logo Red Sands
logo PZU   logo TUW
logo Signal Iduna
logo Skandia
logo Solace
logo TUZ
logo Uniqa logo YCD
logo Warta
logo TU Zdrowie